Jan Stanisławski

Jan Stanisławski

data emisji: 3 kwietnia


Stanisławski-Bodiaki

Bodiaki, ok. 1902
(źródło: domena publiczna)