O autorach

Dzimira_fotoKarolina Dzimira-Zarzycka
ur. 1992

Historyczka sztuki i polonistka
(specjalność: edytorstwo).

Studentka ostatniego roku studiów magisterskich
w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W centrum jej zainteresowań znajduje się polska kultura wizualna XIX i XX wieku oraz gender studies w tym kontekście.

Jej teksty ukazały się m.in. w „Odrze” oraz publikacjach Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

W roku akademickim 2014/2015 praktykantka
w Jenaer Kunstverein e.V. w Jenie (w ramach programu Erasmus+), a obecnie stażystka w Wirth Institute
for Austrian and Central European Studies University
of Alberta.

Więcej informacji:
https://wroc.academia.edu/KarolinaDzimiraZarzycka


 

Zarzycki_foto

Jakub Zarzycki
ur. 1988

Historyk sztuki, filolog polski, kurator i krytyk sztuki nowoczesnej.

Doktorant Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dipartimento studi europei, americani e interculturali Università degli Studi
di Roma „La Sapienza”. Zajmuje się polską kulturą wizualną w latach 1861-1918, metodologią historii sztuki oraz polsko-włoskimi związkami artystycznymi.

Publikował w „Obiegu”, „Odrze” oraz magazynie
„La Rivista”. Był kuratorem wystaw pokazywanych
w przestrzeni publicznej Wrocławia i Turynu oraz
w Galerii „Arttrakt”.

W roku akademickim 2015/2016 Polish Doctoral Research Fellow w Wirth Institute for Austrian
and Central European Studies University of Alberta.

Więcej informacji:
https://wroc.academia.edu/JakubZarzycki
http://www.wirth.ualberta.ca/Doctoral%20Research%20Fellows/2015-2016/Jakub%20Zarzycki.aspx